Profi-Camper Norge AS startet opp i 2012 med beliggenhet på Manger, Radøy 45 km nord for Bergen, men i februar 2017 tok vi skrittet og flyttet inn i nye lokaler i Åsane, Heiane 10 vis á vis Biltilsynet. Vi begynte i det små hvor vi, Tove Mannigel Ulvatn og Svein Ulvatn, importerte vår første bobil. Vi startet nettbutikk og verksted hadde vi jo fra før, så alt lå til rette for å starte vår egen bedrift med import. Etter 4,5 år på Manger flyttet vi salgsavd og butikk til Åsane og Nyborg. Dette ble en suksess, men vi ville gjerne ha verkstedet her også. I november ville det seg slik at våre naboer flyttet, og vi fikk drømmelokalet for verkstedsdrift. 3 nye porter, verkstedsmottak, butikk med div. tilbehør til montering etc ble ferdig i januar 2018.

Med vår sentrale beliggenhet i hjertet av Åsane, er vi nå glade for å kunne ønske hele campingfolket velkommen til å bli hjulpet med både små og store utfordringer, spørsmål og en prat :-)

Vår kundekrets strekker seg fra nord til sør i landet, og det er gledelig at så mange har vist oss denne tilliten, selv om den geografiske avstanden er stor for noen av våre kunder.

Etterspørselen etter bobiler og bybobiler har vokst de siste årene, og vi gjør alt vi kan for å oppfylle de ulike krav og ønsker som kunden måtte ha når de kontakter oss.

Vi ser fram til å se deg i våre nye lokaler!